ประสบการณ์

กว่า 30 ปี ในธุรกิจที่มีการพัฒนาตลอดเวลา เรายืนหยัด และเติบโตพร้อมการเปลี่ยนแปลงนั้น

ความเชี่ยวชาญ

การประกันวินาศภัย เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยง เราคือผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการพิสูจน์ผลงานมาแล้วกว่า 30 ปี

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ประกอบธุรกิจภายใต้ ใบอนุญาตเลขที ว.00262/2531

พันธมิตร

เรา มีบริษัทรับประกันภัยวินาศภัยชั้นนำ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลาย และเป็นธรรม

VTR แนะนำ บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด

ความเชี่ยวชาญของเรา

การประกันวินาศภัย เป็นเรื่องการจัดการความเสี่ยงภัย เราคือผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมมอบประสบการณ์ การดูแล การอำนวยความสะดวก การอยู่เคียงข้างกับลูกค้า และบริษัทประกันวินาศภัยในทุกๆ สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังงานขาย

ความพึงพอใจของลูกค้า 98%
ประสิทธิภาพการทำงาน 96%
ประสบการณ์ทำงาน 95%

ประเภทการประกันภัย

เราพร้อมนำเสนอ และให้บริการ การประกันวินาศภัย ซึ่งครอบคลุมทั้งองค์กรธุรกิจ และลูกค้ารายบุคคล

Taksin Concentrates & Brokers

ประกันภัยทรัพย์สิน

คือการประกันภัยที่คุ้มครอง ต่อความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สิน ทั้ง ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง โรงงาน อาคารพักอาศัย โกดัง เครื่องจักร สต๊อกสินค้า รวมถึงเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเสียหาย จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม ภัยจากลูกเห็บตก รวมถึงการเสียหายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเช่นกระจกแตก ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า การกระทำของมนุษย์ เช่นการโจรกรรม การจลาจล เป็นต้น

  • ครอบคลุมทุกภัย
  • ปกป้องที่อยู่อาศัย ชีวิตและทรัพย์สิน
Taksin Concentrates & Brokers

ประกันภัยทางทะเล

การประกันภัยทางทะเล ขนส่งภายในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ

การประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึงความเสียหายขณะขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางบก หรือทางรถไฟ ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย

  • สร้างความมั่นใจในการขนส่งสินค้าแก่เจ้าของสินค้า
  • ทั้งการขนส่งระหว่างประเทศ,ในประเทศ,ตัวเรือและเครื่องจักร
Taksin Concentrates & Brokers

ประกันภัยรถยนต์

ปัจจุบัน รถยนต์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต รถยนต์มากขึ้น อุบัติเหตุ ต่าง ๆ จากการใช้รถยนต์ก็มากขึ้นเป็นทวีคูณ การประกันภัยรถยนต์ ที่ครอบคลุม จึงมีส่วนสำคัญยิ่งในการแบ่งเบาภาระ ด้านความเสี่ยงภัย เพราะการประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองทั้งรถยนต์ และทรัพย์สิน รวมถึงการเสียชีวิต และร่างกายบาดเจ็บ

  • คุ้มครองความเสียหาย ต่อยานพาหนะ ของทั้งผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี
  • เลือกซ่อมศูนย์/อู่ในเครือที่เราแนะนำ

บริษัทในเครือ

Taksin-consultants-Brokers

บจก.สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์

2689/28-31 ถนนเจริญกรุง
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (0) 2291-6772-6
โทรสาร : (0) 2291-6777
Email: service@siamconsultants.co.th
www.siamconsultants.co.th
.

Taksin-consultants-Brokers

บจก. สยามแมเนจเม้นท์ แอนด์คอนซัลแตนท์

2689/28-31 ชั้น 4 ถนนเจริญกรุง
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (0) 2688-3014
โทรสาร : (0) 2688-3020
Email: smcreins@truemail.co.th
www.siam-management.com
.

Taksin-consultants-Brokers

บจก. เอสทีเอส คอนซัลแตนท์

2689/28-31 อาคารเอสซีบี
ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (0) 2291-7147-9
โทรสาร : (0) 2291-3865
www.stsconsultants.co.th

ต้องการที่ปรึกษา ? เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย

กิจกรรม TCB

คำถามที่พบบ่อย

TCB เป็นบริษัทนายหน้านิติบุคคล จดทะเบียนที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแล TCB มีคณะผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญงานด้านการประกันภัยเป็นอย่างดี ดำเนินธุรกิจ มานานกว่า 30 ปี มีการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร และระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มีคณะที่ปรึกษาของคณะผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี มีพันธมิตรทางธุรกิจที่ครอบคลุม ได้รับความไว้วางใจงานด้านการประกันภัย จากองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงลูกค้ารายบุคคลในทุกวงการธุรกิจ

1. เคลมสด
เคลมสด คือ การเคลมแบบมีคู่กรณี เช่น รถชนรถและส่วนมากจะมีการแจ้งเหตุกับทางบริษัทประกันภัยทันที ทางบริษัทประกันภัยก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาที่เกิดเหตุเพื่อทำหลักฐานต่าง ๆ ในที่เกิดเหตุ

2. เคลมแห้ง
เคลมแห้ง คือ การเคลมแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ชนฟุตบาธ

1 : อัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
2 : ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจก
3 : การโจรกรรมลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะการชิงทรัพย์

Taksin-consultants-Brokers

บจก. ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 0905531000032

logo-oic-th

บจก. ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์
ใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. เลขที่ ว00262/2531

ติดต่อเรา

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของท่าน! กรุณาติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นโดยใช้แบบฟอร์มด้านข้าง