บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด เข้าร่วมอบรมโครงการ “ท่องเที่ยวมั่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง”

เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2562  บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด เข้าร่วมอบรมโครงการ “ท่องเที่ยวมั่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง (Travel Aggressive together with Insurance)”  ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีนายนุกูล  สวนขวัญ  ผู้อำนวยการภาคอาวุโส  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 9 (สงขลา) กล่าวรายงาน และนายวีรนันท์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้เปิดพิธีและอบรมปาฐกถาพิเศษ

Taksin-consultants-Brokers
Taksin-consultants-Brokers
ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย