การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ทักษิณ คอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด ร่วมกับ EULER HERMES จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรเป็นจำนวนมาก โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ คุณพิริยะพงศ์ ชาญศิลป์ คุณรัตตินันท์ นิธิพรภูวรัตน์ และคุณปวีณา อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย