การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ขอขอบพระคุณ คุณจักร์กฤษณ์ ขาวสะอาด กรรมการผู้จัดการ และคุณชุษณะ รักษาวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส Sedgwick (Thailand) Limited ที่สละเวลามาร่วมเสวนาและให้ความรู้เกี่ยวกับ กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินกับทีมงานตลาดของ TCB หาดใหญ่

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย