บจก.ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ทางบริษัท ทักษิณ คอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย