ต้อนรับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณภารดี  เต็มรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการ  และคุณนิพรัตน์  เยาว์นุ่น  ผู้จัดการสาขา  บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด (TCB Brokers)  ให้การต้อนรับ ดร.ปราโมทย์  วิบูลย์กิจโชติ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณสุภาพ  ประดับการ  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา, คุณปรีชา  วงษ์บัณฑูร  ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด, คุณศราวุธ  ยุทธานนท์  ผู้จัดการส่วนอาวุโส  ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  และคุณปฐมพล  จันทน์เสนะ  ผู้จัดการสาขาภูเก็ต  และทีมงาน  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมาเยี่ยม TCB Brokers สาขาภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย