“โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง”

 เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564 บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด โดย คุณเฉลิมศักดิ์ เต็มบุญศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดทำ “โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง” เพื่อส่งมอบคอมพิวเตอร์มือสองจากสำนักงานใหญ่ จำนวน 8 ชุด มอบให้ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อประดู่ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – ประถมศึกษา ปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 138 คน โดยมี ดร.ปาลีวรรณ สิทธิการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย