“คุณรู้หรือไม่ ! รถมาชนบ้าน กรมธรรม์บ้านอยู่อาศัยคุ้มครองด้วยหรือไม่ ?”

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย คุ้มครองความเสียหายมากกว่าเหตุไฟไหม้

          สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่มี “กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย” รู้หรือไม่ครับว่า บ้านของท่านจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยมากกว่าสาเหตุความเสียหายจากไฟไหม้นะครับ

กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครองความเสียหายจากสาเหตุใดบ้าง

  • ไฟไหม้  รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า
  • ระเบิด  เช่น แก๊สระเบิด คอมเพรสเซอร์แอร์ระเบิด ถังน้ำมันรถยนต์ระเบิด ไม่รวมถึง การวางระเบิดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนาหรือลัทธินิยม ตามที่เห็นในข่าวนะครับ
  • ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยวดยานพาหนะ  รวมไปถึงสัตว์พาหนะเช่น ช้าง มา วัว ควาย คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการเฉี่ยว ชน หรือหล่นทับ กระแทก โดยของที่บรรทุก แต่ความเสียหายนี้ต้องเกิดจากพาหนะของผู้อื่นที่ไม่ใช่ ผู้เอาประกันภัยเอง สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใดที่กระทำฬการว่าจ้างหรือใช้วาน โดยผู้เอาประกันภัย
  • ภัยจากอากาศยาน และวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึงจรวด ยกเว้น จรวดที่เป็นอาวุธ หรือขีปนาวุธ อันนี้ไม่คุ้มครองนะครับ
  • ภัยเนื่องจากน้ำ ก็คือความเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลหรือไหลล้นของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำในท่อน้ำ รางน้ำ ถังเก็บน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่ไหลเข้ามาในอากาศจาก ความเสียหาย ของหลังคา ประตู หน้าต่าง วงกบ ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ไม่รวมถึงน้ำไหลบ่า หรือน้ำท่วมจากภายนอกอาคาร น้ำที่ซึมผ่านเข้ามาทางผนัง รากฐานหรือพื้นของอาคาร การรั่วไหลของระบบท่อประปาใต้ดิน ท่อดับเพลิงใต้ดิน ท่อเมนที่อยู่สอกสถานที่เอาประกันภัย หรือระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติคุ้มครองหรือไม่

          ภัยธรรมชาติหลัก ๆ ทั้ง 4 ภัย ได้แก่ความเสียหายจาก ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และลูกเห็บ ก็ได้รับความคุ้มครองจาก “กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย” แต่จะถูกจำกัดความเสียหายรวมกันทุกภัยไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยต้องการวงเงินความคุ้มครองมากกว่านี้ก็ต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มครับ
ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามมาได้ครับ นอกจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย แล้วยังมีกรมธรรม์ประกันภัยอีกหลายประเภทที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรานะครับ

TCB ยินดีให้บริการปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ Tel : 074-345991-4, 081-6981965, 091-5199442

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย