“อยากทำประกันภัยบ้าน แต่จะทำทุนประกันภัยเท่าไหร่ดีนะ ?”

การทำประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

          “อยากทำประกันภัยบ้าน แต่จะทำทุนประกันภัยเท่าไหร่ดีนะ” หรือ ‘’ บ้านราคา 4 ล้านบาท ทำประกันไว้ 1 ล้านบาท ก็น่าจะพอนะ หรือจะเป็น 2 ล้านบาท เผื่อมีความเสียหายร้ายแรง ” เชื่อว่านี่คงเป็นข้อสงสัยในใจของใครหลายๆ คนที่ต้องการทำประกันภัยบ้าน แต่ไม่รู้ว่าจะกำหนดทุนประกันภัยเท่าไหร่ดี วันนี้เรามาหาคำตอบกัน โดยขอโฟกัสไปที่ “กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย”

การกำหนดทุนประกันภัย เราสามารถเลือกกำหนดทุนประกันภัยได้ 2 แบบ คือ

  • กำหนดทุนประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)
  • กำหนดทุนประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value)

          แล้วจะเลือกแบบไหนดีล่ะ ?

          ถ้าไม่อยากมีปัญหาตอนเคลมขอแนะนำให้เลือกแบบที่ 1 ครับ ลองคิดภาพง่ายๆนะครับ บ้านของเราอายุ 15 ปี เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ ทำให้โครงหลังคาและหลังคาได้รับความเสียหาย ถ้าเราเลือกทำทุนประกันภัยแบบที่ 1 บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามที่เราจ่ายไปเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับมาเหมือนเดิม (มูลค่าของใหม่ ณ ปัจจุบัน และไม่หักค่าเสื่อม)

          แต่ถ้าเราเลือกแบบที่ 2 ค่าสินไหมทดแทนก็จะถูกหักค่าเสื่อมราคาตามอายุ 15 ปี ของทรัพย์สิน ยิ่งทรัพย์สินอายุมากเท่าไหร่ ก็จะถูกหักค่าเสื่อมมากเท่านั้น

กำหนดทุนประกันภัยเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม

          ตามที่แนะนำว่า ควรเลือกกำหนดทุนประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) ซึ่งจะมีวิธีคำนวณคร่าว ๆ ดังนี้

ทุนประกันภัย = มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) + มูลค่าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

          มูลค่าสิ่งปลูกสร้างคำนวณได้จาก พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) x มูลค่าก่อสร้างใหม่ ( 10,000 – 15,000 บาท) ตามมาตรฐานราคากลางสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร) 2566 ของ สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มูลค่าที่กำหนดนี้ สำหรับบ้านทั่ว ๆ ไป หากเป็นบ้านที่ตกแต่งด้วยวัสดุพิเศษก็อาจจะมีมูลค่าสูงกว่านี้ครับ หรือถ้าบ้านเดี่ยวที่มีรั้วล้อมรอบ ก็ต้องคำนวณมูลค่ารั้วเข้าไปด้วย ถ้าเป็นรั้วคอนกรีตสูงประมาณ 2 เมตร ค่าก่อสร้างปัจจุบัน คำนวณตามความยาว ประมาณเมตรละ 3,500 -6,000 บาท ส่วนเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่าจะมีมากน้อยเท่าไหร่

ตัวอย่างการคำนวณทุนประกันภัย

          บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตกแต่งแบบธรรมดาทั่วไป พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม. มีรั้วอิฐบล็อกฉาบเรียบ ล้อมรอบความยาว 120 ม. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง 1,500,000 บาท ดังนั้น ทุนประกันภัย เท่ากับ
อาคาร (300 x 13,000) + รั้ว (120 x 5,000) + เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ 1,500,000 บาท = 6,000,000 บาท และเพื่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเอง ควรจะประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทุก ๆ 2-3 ปี

ทำประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

          จากตัวอย่างข้างต้น มูลค่าที่แท้จริง 6,000,000 บาท แต่ทำประกันไว้เพียง 3,600,000 บาท (60 % ของมูลค่าที่แท้จริง) หากเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง ประกันภัยก็จะจ่ายค่าสินไหมฯเต็มตามทุนประกันภัยคือ 3,600,000 บาท

          หากเกิดความเสียหายเพียงบางส่วน สมมติว่า 500,000 บาท ประกันภัยจะจ่ายเท่าไหร่ ? “ก็ต้องจ่าย 500,000 บาทสิ ก็ทุนประกันภัยบ้านตั้ง 3,600,000 บาท มากกว่าค่าสียหายตั้งเยอะ” ถ้าท่านคิดเช่นนี้ ขอบอกว่า ไม่ถูกต้องครับ ตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย มีข้อกำหนดสำหรับกรณีนี้สรุปได้ว่า

          หากจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในขณะที่เกิดเหตุความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทนจะถูกเฉลี่ยจ่ายตามสัดส่วน ดังนั้น ทำทุนประกันภัยไว้เพียง 60 % ของมูลค่าที่แท้จริง ค่าสินไหมฯที่จะได้รับก็จะจ่ายเพียง 60 % ของ 500,000 = 300,000 บาท หลักการนี้บริษัทประกันภัยทุกแห่ง ใช้เหมือนกันทั้งหมด ตามข้อกำหนดของ คปภ. ครับ

          ถ้าไม่อยากถูกเฉลี่ยจ่าย ก็ต้องทำประกันภัยตามข้อกำหนด ไม่ต่ำกว่า 70 % ของมูลค่าที่แท้จริง ก็คือ 70 % ของ 6,000,000 บาท = 4,200,000 บาท หรือจะขยับเป็น 80 % ก็ดีครับ เผื่อระหว่างปี มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

กำหนดทุนประกันภัยสูง ๆ ไปเลย ดีไหม ?

          “ในเมื่อกำหนดทุนประกันภัยต่ำ จะได้ค่าสินไหมฯไม่เต็มจำนวน ก็กำหนดทุนประกันภัยสูง ๆ ไปเลยดีกว่า จะได้ค่าสินไหมฯ มากขึ้นด้วย” อย่างนี้ก็ผิดครับ ตามตัวอย่าง มูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 6,000,000 บาท กำหนดทุนประกันภัย 9,000,000 บาท หรือคิดเป็น 150 % ของมูลค่าทรัพย์สิน หากเสียหายทั้งหมด ประกันภัยก็จ่ายค่าสินไหมฯเพียง 6,000,000 บาท ตามมูลค่าที่แท้จริง ไม่ได้จ่ายตามทุนประกันภัย หรือเสียหาย 500,000 บาท ก็จ่ายค่าสินไหมฯ เพียง 500,000 บาท ไม่ได้คำนวณมูลค่าเป็น 150 % ตามที่กำหนดทุนประกันภัยไว้นะครับ การประกันภัยทรัพย์สินไม่เหมือนกับประกันชีวิต อันนั้นอยู่ที่ตัวผู้เอาประกันภัยเอง ว่าจะกำหนดมูลค่าชีวิตตนเองเป็นเท่าไหร่ มากน้อยตามกำลังทรัพย์ครับ
          หวังว่าข้อมูลทั้งหมดคงเป็นแนวทางในการตัดสินใจทำประกันภัยบ้านของทุกท่านได้นะครับ หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ครับ

TCB ยินดีให้บริการปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
Tel : 074-345991-4, 081-6981965, 091-5199442

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย