“ประกันสุขภาพมีส่วนดีอย่างไรบ้าง ?”

หากเรามีสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานอยู่แล้วจำเป็นต้องซื้อ ประกันสุขภาพหรือไหม ?

      “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” คือสัจธรรมของชีวิต เป็นกฎของธรรมชาติที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตไม่สามารถหลักเลี่ยงได้ เกิดครั้งเดียว ตายครั้งเดียว แต่ “เจ็บ” ไม่ว่าจะเกิดจากความเป็นอยู่ การเสื่อมถอยของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา อย่างที่เราคาดการณ์ไม่ได้

      คนในยุคปัจจุบัน โรคภัยไข้เจ็บ โรคร้ายแรง เกิดจากปัจจัยรอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ความเป็นอยู่ สุขภาพจิต มลพิษทางอากาศ อาหารการกิน ฯลฯ ดังนั้น นอกจากการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีแล้ว อาจจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพไว้เป็นอีกทางเลือกเพื่อลดภาระความเสี่ยงของเงินออม ที่เก็บไว้ยังไงก็ต้องเอามาใช้ในยามเจ็บป่วย

      สำหรับคนไทย หรือแม้แต่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมาย ทุกคนต่างได้รับสิทธิคุ้มครองการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว ทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ เช่น สิทธิ์ประกันสังคม สิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ หรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ ที่รู้จักกันในนาม สิทธิ์ 30 บาท หรือสิทธิ์บัตรทอง

      อย่างไรก็ตาม สิทธิ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น มีข้อจำกัด และอาจจะไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบัน ดังนั้น หากเรามี “ประกันสุขภาพ” นั่นหมายถึงเรามีตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินนั้นได้

แล้วประกันสุขภาพมีส่วนดีอย่างไรบ้าง ? เราลองมาพิจารณากันดูค่ะ

  • ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลที่เกินมาจากสิทธิรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ค่าแพทย์เฉพาะทาง ค่ายานอกรายการ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ากายภาพ ฯลฯ หากไม่มีประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือส่วนเกินสิทธิ์เหล่านี้เราก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
  • เพิ่มทางเลือกในการรักษาพยาบาล เมื่อเรามีวงเงินในกรรักษาพยาบาลมากขึ้น ย่อมมีทางเลือกที่จะรักษาในโรงพยาบาลที่ดีกว่า สะดวกสบายกว่า เช่น การเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน หรือ สามารถเลือกเข้ารักษากับโรงพยาบาลที่แพทย์เฉพาะทางประจำอยู่
  • หากเราเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือของประกันสุขภาพ เราจะได้รับการตรวจรักษาที่รวดเร็วไม่ต้องรอคิวนานเหมือนกับโรงพยาบาลของรัฐ ที่มีผู้ป่วยรอคิวรักษาอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุ้มครองรวมถึงโรคร้ายแรง หากตรวจพบเร็วก็ทำให้เราได้รับเงินก้อนมารักษาตัวเบื้องต้นก่อนเป็นขั้นรุนแรง เยียวยาอาการเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางใจได้มากขึ้น
  • เงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งการขาดรายได้ระหว่างการรักษาถือว่ามีความสำคัญมากเช่นกัน หากเราซื้อความคุ้มครองส่วนนี้เพิ่มเติม เราก็คลายกังวลกับค่าใช้จ่ายรายวันหรือการต้องลาหยุดงาน
  • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

      การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ คำนี้เรามักจะได้ยินกันบ่อย ๆ ดังนั้น ไม่มีใครอยากเจ็บป่วย แต่หากการเจ็บป่วยนั้นเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่สามารถป้องกันได้ เพียงหมั่นดูแลสุขภาพ ตรวจดูความผิดปกติที่เกิดขึ้น เลือกการบริโภคอาหาร ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และที่สำคัญ การมีประกันสุขภาพ อย่างน้อย 1 ฉบับ ก็ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจได้บ้าง ซึ่งกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และความคุ้มครองโรคร้ายแรงมีแผนให้เลือกมากมาย ตามความต้องการและงบประมาณของท่าน

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ TCB Broker เรายินดีให้บริการปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัย ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 074-345991-4

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย