“เมาแล้วขับ เคลมประกันได้ไหม ?”

          🚘 การเมาแล้วขับ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น สำหรับบุคคลที่เมาแล้วขับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับการคุ้มครองจากประกันไหมนะ? วันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูล เพื่อไขข้อสงสัยไปดูกันเลย !

ประเภทของประกันรถยนต์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • 1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ) เป็นประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องมี
 • 2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยที่เจ้าของรถยนต์สามารถเลือกเองว่าจะทำหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจะสามารถเลือกการคุ้มครองได้หลายระดับตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ เช่น ประกันภัยประเภท 1,ประเภท 3, ประเภท 2 พลัส, 3 พลัส

หากเมาแล้วขับ ประกันจะจ่ายค่าเสียหายหรือไม่ ? แบ่งได้ 2 กรณี ดังนี้

 • 1. กรณีมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
  หากผู้เอาประกันมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกัน แต่จะจ่ายให้กับคู่กรณีแทน หลังจากนั้นผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนนี้คืนให้บริษัทประกันในภายหลัง
 • 2. กรณีมีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และผู้เอาประกันมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ พ.ร.บ. จะยังจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ แต่ค่าเสียหายของรถผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

เมาแล้วขับต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ดังนี้

 • 1. ทำความผิดครั้งแรกครั้งแรก
  – ถูกตัดแต้มใบขับขี่ 4 คะแนน
  – โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • 2. ทำความผิดซ้ำข้อหาเดิมเมาแล้วขับภายใน 2 ปี
  – จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 – 100,000 บาท
  – ถูกพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
 • 3. เมาแล้วขับ มีผู้อื่นบาดเจ็บ เสียชีวิต
  – โทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท
  – เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที

          การเมาแล้วขับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะสร้างความเดือดร้อนทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินให้กับตัวเอง และผู้อื่น อีกทั้งประกันยังไม่คุ้มครองอีกด้วย เพราะฉะนั้นเมาไม่ขับดีที่สุด หรือถ้าเมาแนะนำให้กลับแท็กซี่หรือให้คนอื่นขับ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และผู้อื่น มาช่วยกันทำให้ถนนของชุมชน ปลอดภัยสำหรับทุกคนกันครับ

สามารถติดต่อ TCB ได้ที่ tcbhy@taksincons.com หรือ Tel : 074-345991-4 # 111 Mobile : 094-2911800

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย