Taksin-consultants-Brokers

ประวัติบริษัท

 

   บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด หรือ TCB

   ก่อตั้งเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทในขณะนั้น

   โดยมีจำนวนพนักงานเริ่มต้น 3 ท่าน มีที่ทำการอยู่ที่ ศูนย์การค้าจุติอนุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การดำเนินธุรกิจได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง จนถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2538 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการไปยังจังหวัดภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ด้วยอัตราการเติบโตของลูกค้าที่มีมากขึ้น ที่ทำการเดิม จึงไม่สะดวกกับลูกค้า ประกอบกับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทได้ย้ายที่ทำการจาก ศูนย์การค้าจุติอนุสรณ์ มาก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันนี้ คือ เลขที่ 30 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากนั้นเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าการดำเนินธุรกิจ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความมั่นคง และยุติธรรม ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ จึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)

พ.ศ. 2531

   จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด ณ อำเภอหาดใหญ่ ประกอบธุรกิจ เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ ว.00262/2531

พ.ศ. 2535

   จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท สยามแมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนชัลแตนท์ จำกัด  ประกอบธุรกิจ บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ

 

พ.ศ. 2538

   ขยายกิจการโดยเปิดสาขา ที่จังหวัดภูเก็ต

 

พ.ศ. 2543

   ย้ายที่ทำการ จาก ศูนย์การค้าจุติอนุสรณ์ มาก่อสร้างที่ทำการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ณ อาคารเลขที่ 30 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งคือที่ตั้งปัจจุบัน

พ.ศ. 2556

   เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)

 

พ.ศ. 2557

   จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท เอส ที เอส คอนชัลแตนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจนายหน้าการประกันชีวิต

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย

ต้องการที่ปรึกษา ? เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย