หน้าที่ของเรา

 

บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด

   มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ด้านการประกันภัยอย่างอิสระ ทั้งการคัดเลือก บริษัทประกันภัยให้กับลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการจะทำประกันภัย เพื่อให้ได้เงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะกับความเสี่ยง รวมถึง การมีหน้าที่คัดเลือกตรวจสอบ บริษัทผู้รับประกันภัยที่มีความพร้อม มีมาตรฐานการดำเนินการ ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยินดีทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยกับประชาชน องค์กร ต่าง ๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

รับข้อมูลจากลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง

การให้โอกาสเราเข้าพบ คือโอกาสในการแนะนำ และให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตรงกับความต้องการ และร่วมกันหาความเสี่ยงได้ดีที่สุด

ข้อมูล และความต้องการจากลูกค้าที่ได้รับ

ข้อมูล ความต้องการที่ได้รับ จากการเข้าพบลูกค้า หรือผู้มุ่งหวัง เราจะนำมาตรวจสอบ เพื่อจัดการกับความต้องการ หรือความมุ่งหวังเหล่านั้นให้ถูกต้องและครอบคลุม

จัดการเพื่อให้ได้แบบการประกันภัยที่ครอบคลุม

เมื่อทราบความต้องการ สภาพความเสี่ยง ที่วิเคราะห์ได้  เรามีหน้าที่จัดหาแบบกรมธรรม์ที่ครอบคลุม เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมให้กับลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง

คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัย

แบบกรมธรรม์ที่ครอบคลุม เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม จะถูกนำเสนอไปยังบริษัทผู้รับประกันภัย ที่มีความสามารถ มีคุณสมบัติตรงกับภาวะความเสี่ยงที่ลูกค้ามี

เจรจาเพื่อให้ได้เงื่อนไข และเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

ในการนำเสนอแบบ และเบี้ยประกันภัย ย่อมต้องมีการเจรจา ทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน บทบาทหน้าที่ในการเจรจา บริษัทฯ จะทำหน้าที่แทนลูกค้า เพื่อให้ได้เงื่อนไข และเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่มีอยู่จริง

ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

บริษัทฯ จะคัดเลือก และนำเสนอข้อมูลแบบประกันภัยที่มีเงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ลูกค้ามี ให้ลูกค้า พิจารณาตัดสินใจ สั่งประกันภัยกับบริษัทฯเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย

เรื่องประกันภัย .... ให้เราบริการ