คณะผู้บริหาร

 • เฉลิมศักดิ์ เต็มบุญศักดิ์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ประกอบอาชีพตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยตั้งแต่ เดือนมกราคม...

  view profile
 • เดชา จงโชติศิริกุล

  กรรมการผู้จัดการ

  เข้าร่วมงานกับบริษัทฯตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2535 ปัจจุบันทำหน้าที่ดูแลการตลาด,...

  view profile
 • ภารดี เต็มรัตน์

  รองกรรมการผู้จัดการ

  เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2539 ทำหน้าที่ดูแลด้านการตลาด,...

  view profile
 • นิพรัตน์ เยาว์นุ่น

  ผู้จัดการ สาขาภูเก็ต

  ร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ.2548 รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานด้านการรับประกันภัย...

  view profile
 • เสาวภา ชีวรุ่งโรจน์

  ผู้จัดการอาวุโส - เทคนิคและบริการ

  เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2531 ปัจจุบันทำหน้าที่ผู้จัดการอาวุโส...

  view profile
 • นาตยา พัฒนทิพากร

  ผู้จัดการอาวุโส – การเงินและบัญชี

  เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2533 ปัจจุบัน ทำหน้าที่ดูแลด้านการเงิน...

  view profile
ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย