คณะผู้บริหาร

คุณเฉลิมศักดิ์ เต็มบุญศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นชาวหาดใหญ่ โดยกำเนิด ประกอบอาชีพ เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยรับอนุญาตตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2528 กว่า 30 ปีในธุรกิจนี้ ยึดมั่นใน “คุณธรรม และ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” เป็นสำคัญ

Email : chalermsak.t@taksincons.com

คุณเดชา จงโชติศิริกุล

กรรมการผู้จัดการ

ร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ.2535 รับผิดชอบงานด้านการตลาด งานบริการหลังการขาย และงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทฯ

Email : deja.c@taksincons.com

คุณภารดี เต็มรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการ

ร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ.2539 รับผิดชอบงานด้านการตลาด งานบริการหลังการขาย และงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทฯ

Email : paradee.t@taksincons.com

คุณวรวัช เต็มบุญศักดิ์

ผู้จัดการทั่วไป

ร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ.2566 รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานด้านการรับประกันภัย กับบริษัทประกันภัย และงานด้านการตลาดของบริษัทฯ

Email : worawat.t@taksincons.com

คุณนิพรัตน์ เยาว์นุ่น

ผู้จัดการ สาขาภูเก็ต

ร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ.2548 รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานด้านการรับประกันภัย กับบริษัทประกันภัย และงานด้านการตลาดของบริษัทฯ

Email : nipparat.y@taksincons.com

คุณนาตยา พัฒนทิพากร

ผู้จัดการอาวุโส – การเงินและบัญชี

ร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2533 รับผิดชอบงานทั้งหมดของ ฝ่ายการเงิน บัญชี และการลงทุน

Email : nattaya.p@taksincons.com

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย