ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด

การประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด (I A R)

   คือการประกันภัยที่คุ้มครอง ความสูญเสีย เสียหายของทรัพย์สิน ทั้ง ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง โรงงาน อาคารพักอาศัย โกดัง เครื่องจักร สต๊อกสินค้า เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งได้รับความเสียหาย จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม ภัยลูกเห็บตก รวมถึงความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า การกระทำของมนุษย์ เช่นการโจรกรรม การจลาจล เป็นต้น

 

ความคุ้มครองที่สามารถเพิ่มได้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

  • ความเสียหายต่อกระจก (Plate Glass)
  • เครื่องจักรหยุดชะงัก (Machinery Breakdown)
  • การประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance)
  • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability)

 

เบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับ ?

  • มูลค่าทรัพย์สิน (ทุนประกันภัย)
  • ลักษณะการใช้สถานที่ประกอบการ
  • วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างอาคารสถานที่นั้น ๆ
  • ทำเลที่ตั้ง ของสถานที่นั้น ๆ
  • อุปกรณ์ดับเพลิง (เป็นปัจจัยในการลดเบี้ยประกันภัย)
Taksin-consultants-Brokers

บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด

มีบริษัทประกันภัยพันธมิตร หลากหลายในการ เลือกซื้อความคุ้มครองการประกันภัยทรัพย์สินให้กับ ลูกค้า/ผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ มีทีมงานที่ได้รับการยอมรับในกระบวนการดูแลลูกค้าหลังการขายจากกลุ่มลูกค้า ทั้งลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าองค์กร

“ทรัพย์สิน มีค่า อย่าให้เผชิญอยู่กับความเสี่ยงภัย ...ภาระความเสี่ยงภัย ให้การประกันภัยรับแทน”

เรื่องประกันภัย ให้เราบริการ