ประกันเงินสด

การประกันภัยสำหรับเงิน

คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงินได้แก่

  • เงินภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัย เงินในตู้นิรภัย
  • เงินที่อยู่ในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง
  • รวมถึงให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคารหรือทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งเกิดเสียหายจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัย และความเสียหายต่อเนื่องจากการจี้ปล้น

การประกันภัยสำหรับเงิน เหมาะกับใคร ?

   เจ้าของธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน ปั๊มน้ำมัน สำนักงานที่มีการรับ-ส่งเงิน จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประกันภัยนี้

อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นกับ ?

  • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ลักษณะของเงิน เช่นอยู่ภายในสำนักงาน หรือเงินที่ต้องขนย้าย
Taksin-consultants-Brokers

บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด

มีทีมงานที่พร้อมให้คำอธิบาย เงื่อนไขความคุ้มครอง ที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของการประกันภัยสำหรับเงินได้เป็นอย่างดี

“ เงินสด ทรัพย์สิน มีค่า อย่าให้เผชิญความเสี่ยง ...ความเสี่ยง ควรให้ประกันภัยรับภาระแทน”

เรื่องประกันภัย ให้เราบริการ