การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

   คือ การประกันภัยที่คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต่อบุคคลภายนอก สำหรับ

  • ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต และ/หรือ
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
    รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้น

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เหมาะกับใคร ?

   ผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่นร้านค้าทั่วไป สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน ฯลฯ ควรมีประกันภัยประเภทนี้

 

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ?

  • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (วงเงินที่ต้องการให้ประกันภัยรับผิดแทน)
  • ประเภทของกิจการ
Taksin-consultants-Brokers

บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด

มีทีมงานที่พร้อมให้คำอธิบาย เงื่อนไขความคุ้มครอง ที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นอย่างดี

“ ความรับผิดตามกฎหมาย เป็นเหมือนอุบัติเหตุที่มีแต่ความไม่แน่นอน ...ควรให้การประกันภัยแบกรับแทน”

เรื่องประกันภัย ให้เราบริการ