งานทำบุญ บริษัท ทักษิณ คอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด (สาขาภูเก็ต) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ทักษิณ คอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด (สาขาภูเก็ต) ได้จัดงานทำบุญพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย